A N T E C K N A


Användarvillkor

Följande villkor reglerar förhållandet mellan kund och Anteckna vid försäljning på denna webbplats, telefon eller e-post.

Säkerhet

Vi använder SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via internet (eller andra nätverk). Företaget Netscape Communications har tagit fram och utvecklat SSL – protokollet som nu har blivit industristandard.

Ett protokoll är en uppsättning regler och procedurer om hur informationen (datan) ska behandlas. SSL-protokollet behandlar datan på flera olika sätt och “kastar om” informationen. Detta görs för att datan inte ska vara läsbar under överföringen mellan de två datorerna, denna “omkastning” kallas kryptering. När datan tas emot hos mottagaren ser SSL till att “sätta tillbaka” datan i dess ursprungliga ordning, gör en kontroll på att avsändaren är korrekt (Server Authentication) och kontrollerar dessutom att datan inte har blivit förändrad under överföringen (Message Integrity).

SSL använder digitala certifikat för att kontrollera sändare, mottagare eller både sändare och mottagare av dataöverföringen. Ett digitalt certifikat är det “verktyg” som används för att koppla informationen om en individ eller organisation till en så kallad “public key” (allmän nyckel) med två syften:

– Alla SSL-certifikat till internet handhas av företag som är certifierade certifikatskapare. Detta medför också att alla SSL-certifikat är unika och korrekt utfärdade. Alla som ansöker om SSL-certifikat måste styrka sin egen eller sin organisations identitet för att få köpa ett SSL-certifikat.

– För konsumenter är det enda kravet för att använda SSL att webbläsaren klarar SSL, vilket de två mest använda webbläsarna Internet Explorer och Firefox har kunnat sedan många versioner tillbaka. Dessutom krävs att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

Säker kortbetalning

För att göra kortköp på webbplatsen så säkert som möjligt skickas all information krypterad med SSL (Secure Socket Layer). Det betyder att informationen sker via en säker förbindelse och att dina kortuppgifter inte kan läsas av utomstående. Vid kortköp samarbetar vi med en auktoriserad betalningsförmedlare som hjälper oss att kontrollera att kortet är giltigt för köp direkt mot din bank.

Vi accepterar VISA och MasterCard. När du bekräftar din order skickas dina uppgifter till vår samarbetspartner Stripe som kontrollerar kortets giltighet. Stripe är PCI-certifierat. De använder sig av SSL-kryptering av betalningarna vilket är standard för säkra betalningar. Ditt kortnummer sänds krypterat direkt till banken. Anteckna har inte tillgång till din bankkort information eller ditt bankkonto.

Integritetspolicy

Vi kan samla in personuppgifter från dig när du gör ett köp hos oss, skapar ett konto i vår webbutik eller eller när du kontaktar oss.

Specifikt kan vi samla in följande kategorier av information:

– Namn, e-postadress, telefonnummer.

– Köphistorik.

– Information om din användning av vår hemsida exempelvis när du senast var inloggad.

– Den kommunikation du utbyter ut med oss eller direkt till oss via e-post, samtal och sociala medier.

– Information om du läser våra mailutskick.

Dina data kan användas för följande ändamål:

Hantera din beställning/köp för att kunna:

– Identifiera dig.

– Hantera din betalning.

– Bearbeta öppetköp.

– Skicka dig SMS-aviseringar om förnyelse av prenumeration.

– Kontakta dig vid eventuella problem i vårt system.

– Lämna förmåner och erbjudanden till dig som är kund.

– Fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen)

– Marknadsföra våra tjänster via telefon eller e-post. Du kommer att ges möjlighet vid varje e-kommunikation som vi skickar till dig att indikera om du inte längre vill ha vårt direktmarknadsmaterial.

– Hantera kundserviceärenden.

– Utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster och system för kundkollektivet i stort.

– Förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att radera eller förstöra dem på ett säkert sätt. Vi kommer också att ta hänsyn till om och hur vi över tid kan begränsa de personuppgifter vi använder och om vi kan anonymisera dina personuppgifter så att det inte längre kan associeras med dig eller identifiera dig, i så fall kan vi använda det information utan vidare information till dig.

Vi delar dina uppgifter med tredje partner Vi kan också dela med oss av dina personuppgifter med följande tredje parter för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy:

– Tillförlitliga tjänsteleverantörer som vi använder för att driva vår verksamhet, såsom molntjänst och e-postmarknadsföringsleverantörer.

– Kredit- och betalkortsbolag som underlättar betalningarna till oss, som kan behöva information om din betalningsmetod och order för att behandla betalning.

– Juridiska och andra professionella rådgivare, domstolar och brottsbekämpande organ i alla länder vi arbetar med för att upprätthålla våra juridiska rättigheter i förhållande till vårt kontrakt med dig.

Dina rättigheter för dataskydd

Du har enligt lag rätt att:

– Be om information om huruvida vi har personlig information om dig, och i så fall vilken informationen och varför vi har/använder den.

– Begära tillgång till din personliga information (allmänt känd som "begäran om databasåtkomst"). Detta gör att du kan få en kopia av den personliga informationen vi håller om dig och kontrollera att vi behandlar den lagligt.

– Begära korrigering av den personliga informationen vi håller om dig. Detta gör att du kan få all ofullständig eller felaktig information vi håller om du korrigerad.

– Begära borttagning av din personliga information. På det här sättet kan du be oss att radera eller ta bort personlig information där det inte finns någon bra anledning till att vi fortsätter att hantera den. Du har också rätt att be oss att radera eller ta bort din personliga information där du har utnyttjat din rätt att invända mot hantering (se nedan).

– Begära begränsning av hantering av din personliga information. På så sätt kan du be oss att avbryta hanteringen av personlig information om dig, till exempel om du vill att vi ska fastställa dess korrekthet eller anledningen till att den behandlas.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via mail eller telefon.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till informationen (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en annan lämplig säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den.

Ändringar i integritetspolicyn

Vår integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan. Eventuella ändringar i innehållet kommer att meddelas dig via e-post eller genom ett meddelande på vår webbsida.

Kontaktuppgifter

Anteckna, org.nr. 920602-4698, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss på info@anteckna.nu om du har frågor eller om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

Fel stavningar och grammatikfel

Vi reserverar oss för uppenbart fel stavningar och grammatikfel. Som kund har du möjlighet att rapportera eventuella fel genom att skicka ett mejl till info@anteckna.nu.

Öppet köp

Enligt svensk lag har du som kund 14 dagars ångerrätt. Innan en retur kan göras måste kunden kontakta oss per e-post på info@anteckna.nu. Ångerrätten gäller dock inte om du som kund väljer att starta tjänsten genom att logga in efter att du har betalat för tjänsten.

Värvning av nya medlemmar

Alla medlemmar kan dra nytta av vårt affiliate-system och rekrytera andra till Anteckna inom sitt nätverk. Genom att använda ditt personliga affiliate-ID kan både du och den du har värvat in belönas med 30 extra dagar av giltighetstid. Antalet värvningar kommer att visas under 'Mina sidor' inom 24 timmar.

För att din värvning ska räknas som giltig måste ångerfristen, som sträcker sig 14 dagar från inköpsdatumet, ha löpt ut för både dig som befintlig kund och den nya medlemmen du har värvat, eller så måste den nya medlemmen ha startat tjänsten genom att logga in efter att betalning har genomförts. Endast då förlängs giltighetstiden för ditt konto med 30 dagar.

Avbryt tjänsten

Om du ångrar ditt köp inom 14 dagar, vänligen kontakta oss via e-post på info@anteckna.nu. Om tjänsten inte har använts (genom att logga in efter din betalning) kan ditt köp annulleras utan kostnad för dig. Annars gäller de regler för öppet köp som vi har angett. Alla extra dagar som du har erhållit som kund genom att värva nya medlemmar kommer att förloras om du väljer att avbryta tjänsten inom ångerrättstiden.

Force majeure

Anteckna är inte ansvarigt i händelse av force majeure. Med force majeure menas exempelvis vedermödan, krig, krigsliknande händelser, militära övningar, terrorism, upplopp, atom- eller kärnprocesser, myndighetsåtgärder, beslag, strejk, blockad, allmänna avbrott i elnätet, allmänna avbrott i data- eller teleförbindelser eller liknande händelser.

Övrigt

Det är viktigt att du som kund tar del av våra aktuella villkor innan du gör en beställning. Villkoren och priserna som gäller är de vid beställningstillfället. Vi reserverar oss för uppenbart felaktiga uppgifter och slutförsäljning.


Återgå till startsidan.


© 2023 - Anteckna